Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Mississauga Branch / Oddział Mississauga

Kronika Oddziału Mississauga: lata 1999-2020Wizyta na FABTECH


11-13 czerwca 2024


Canada’s Largest Metal Forming, Fabricating, Welding and Finishing Event.

FABTECH Canada Improve productivity, increase profits and discover new solutions for all your metal forming, fabricating, welding and finishing needs at FABTECH Canada, which is returning to Toronto in 2024. Not only can you watch demonstrations on the exhibit floor and compare products side by side, but you can also connect with experts in your field at conference programs and special events such as leadership exchange panels, keynote presentations and networking receptions.


W tym roku Fabtech wydaje się znacznie większy niż w poprzednim roku.
Sporo maszyn do cięcia laserem.


Wielka maszyna, która tnie stal 10mm.


To są elementy wycięte przez laser.


Maszyna robot, która robi całe obudowy.


Gienek Makarewicz przy stoisku z 3D powder printer.


Głowica od 3D powder printera, który printuje dowolne kształty, bez support.


Mniejszy laser cutter, tnie z dużą prędkością, wyciął to, co na zdjęciu.


Nasi koledzy, Gienek Makarewicz i Hieronim Teresiński, na tle robotów przemysłowych.
Mississauga Polish Day


8 czerwca 2024


Mississauga Polish Day is the city’s annual Polish cultural festival, celebrating Polish-Canadian contribution towards Canada’s rich cultural mosaic. Visitors of all ages and backgrounds are invited for an authentic European experience!

Nasze stoisko na Mississauga Polish Day cieszyło się sporym zainteresowaniem - jest nadzieja, że pozyskamy kilku nowych członków. Byli i pomagali : Leszek Szafran, Andrzej Sochaj, Zbigniew Bałkowski, Staszek Kulina, Sławek Basiukiewicz, Małgorzata Nowicki, Karol Karolak, Renata Lach, Jan Cylke, Michał Kiełb i Hieronim Teresiński.

Reportaż "Gońca"Rocznica bitwy pod Monte Cassnio


19 maja 2024

W Parku Paderewskiego miały miejsce obchody 80 tej rocznicy zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. Polscy żołnierze 2 Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyli ruiny klasztoru Monte Cassino, bronionego zaciekle przez Niemców.

Uroczystość została zorganizowwana przez placówkę SWAP 114.
Reprezentowali nas tam: Magda Gradecka, Jan Cylke i Hieronim Teresiński.

Relacja filmowa i zdjęciowa sa na stronie Gońca
Zmiany klimatu, energia ze spalania biomasy, wojna na Ukrainie, sprawy organizacyjne.


14 maja 2024, zebranie Oddziału

Omawialiśmy sprawy finansowe – składki i stan konta oddziału. Składki ponieśliśmy od przyszłego roku o $10 zarówno dla emerytów jak i pracujących.

Powitaliśmy kol. Adama Kamieniaka, który zadeklarował przynależność i członkostwo do oddziału Mississaga.

Prezentacje

Hieronim Teresiński przedstawił interaktywną mapę wydarzeń na Ukrainie i rozwój sytuacji na linii frontu.

Obejrzeliśmy fragmenty filmu "Climate. The movie", dyskusja o tym, jak się zmieniały temperatury na ziemi, ile było CO2 na ziemi w czasie wielkiego zlodowacenia, oraz jak to wplywa na wegetację roślin.

Karol Karolak zaprezentował "Elektrownie na Biomasę – pozyskiwanie energi elektrycznej ze spalania biomasy" – udział w dyskusji brali również Adam (energetyk) i Hieronim.
Parada w Toronto z okazji polskiego święta narodowego


5 maja 2024

Polska Parada 3 Majowa w Toronto 2024 (GoniecTV Toronto) ↗️

Podniesienie polskiej flagi przed City Hall, występy zespołów ludowych, przemarsz ulicami centrum... Wśród wolontariuszy i uczestników tego wielkiego święta - sporo twarzy z SIP O/Mississauga!

Foto-galeria (Goniec)
Święto Konstytucji 3 maja


28 kwietnia 2024

Nasi koledzy (Kokoszka, Bałkowski, Kulina, Teresiński) wzięli udział w obchodach Dnia Polskiej Konstytucji przy Pomniku Patriotów Polskich w Mississauga. Gościem uroczystości był m.in. Pierre Poilievre, przywódca Oficjalnej Opozycji w Kanadzie.

3-D printing, sprawy organizacyjne


18 kwietnia 2024, zebranie Oddziału

Kol. Janusz Kokoszka wprowadził nas w princypia funkcjonowania drukarki 3-wymiarowej.


Wobec rezygnacji kol. Andrzeja Sochaja z funkcji przewodniczącego Oddziału Mississauga SIP wybrany został nowy zarząd Oddziału:

Hieronim Teresiński - Przewodniczący
Leszek Szafran - VP
Janusz Kokoszka - Skarbnik
Malgorzata Nowicki - Sekretarz
Renata Lach - Sekretarz
Sławomir Basiukiewicz - organizacja pikników i innych imprez
Zbigniew Pieciul - zarządzanie website i zoom
Andrzej Sochaj - Past President

Komisja Rewizyjna (jak w poprzedniej kadencji):

Genadij Makarewicz (przew.)
Michał Kielb
Karol Karolak
Artur Tofilo
Zaćmienie Słońca - lekcja astronomii


8 kwietnia 2024

The solar eclipse of April 8, 2024, also known as the Great North American Eclipse, was a total solar eclipse visible across a band covering parts of North America, from Mexico to Canada and crossing the contiguous United States.

U nas – PRAWIE całkowite... Fot. H. Teresiński
Drużyna SIPoM po biegu "Tropem Wilczym"


23 marca 2024

W marcu Konsulat Generalny RP w Toronto zorganizował Bieg "Tropem Wilczym" upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Bieg odbył się w Parku im. I. J. Paderewskiego.

Fot. J. Kokoszka
Po długiej przerwie


21 marca 2024, zebranie Oddziału, Milton, WSS Technology

Członkowie SIP oddz. Mississauga złożyli podziękowanie kol.Andrzejowi Sochajowi za udostępienie, przez wiele lat, pomieszczeń firmy Cyclone na regularne zebrania oddziału.

Dyskusja na temat locum oddziału SIP Mississauga: ustalono rotacyjne miejsce spotkań: WSS – Milton / Centrum JP II – Mississauga.
Wyróżnienie dla kol. S. Basiukiewicza
[ Click on for bigger size ]


Oto miło mi zawiadomić Koleżanki i Kolegów w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Mississauga o tym, że nasz Sławek Basiukiewicz został uhonorowany Złotą Odznaką Polonia Technica nadaną przez Kapitułę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W przesłaniu do Sławka, nadający ten Dyplom Uznania -Honorowy Prezes Polonii Technica dr inż. Janusz Romański wskazał, że wyróżnienie to jest wyrazem uznania za pracę, jaką Sławek Basiukiewicz wykonał na rzecz promocji sukcesów polskiej nauki i techniki, za działania podejmowane na rzecz budowy prestiżu polonijnego inżyniera i działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich w Kanadzie.

Zarząd Oddziału Mississauga Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie serdecznie gratuluje naszemu koledze mgr inż. Sławkowi Basiukiewiczowi uzyskania zaszczytnego wyróżnienia, zwłaszcza że jest więcej niż w pełni zasłużone za bez mała 20 letni okres intensywnej pracy na rzecz Oddziału i Stowarzyszenia. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że tak jak Koledzy z odległego Nowego Jorku dostrzegli i docenili zaangażowanie Sławka podobną spostrzegawczością wykażą się władze centralne naszego Stowarzyszenia i miejscowe instytucje pracujące na rzecz Polonii.

Za Zarząd
Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie
Oddział Mississauga
Wacław Jabłoński
Członek zarządu ds. PRZebranie sprawozdawczo-wyborcze


18 kwietnia 2023


Wybór nowego Zarządu Oddziału Mississauga:

Przewodniczący - Andrzej Sochaj
Vice - Hieronim Teresiński.
Vice - Marian Balkowski
Skarbnik - Janusz Kokoszka
Sekretarz - Renata Lach
Zastępca Sekretarza - Malgosia Nowicki
Webmaster - Zbigniew Pieciul, do czasu przekazania funkcji następnej osobie.
Relacje Publiczne - Wacław Jabłonski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Genadij Makarewicz.
Członkowie - Michal Kielb, Leszek Szafran, Karol Karolak, Artur Tofilo.

Kolega Sławomir Basiukiewicz zgodził się być doradcą dla nowo wybranego zarządu SIP Oddział Mississauga.Opłatek


13 grudnia 2022

Członkowie naszego Oddziału wraz z przyjaciółmi spotkali się we wtorek na dorocznym opłatku w gościnnej siedzibie Cyclone MFG kol. Andrzeja Sochaja. Refleksje nad minionym rokiem, wspólne kolędowanie, łakocie i napitki z suto zastawionego stołu, iście świąteczna atmosfera...

  Sprawozdanie przewodniczącego Oddziału, więcej fotografii
Smoleńsk - co wiemy?


9 grudnia 2022

Klub Dyskusyjny “Historia i Teraźniejszość” przy Gminie 1 ZNP w Kanadzie oraz Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie Oddział Mississauga przygotowały spotkanie z prof. Piotrem Witakowskim pt. Co wiemy o przebiegu Katastrofy Smoleńskiej 10.04.2010.

Prof. Witakowski jest organizatorem Konferencji Smoleńskich i członkiem zespołu naukowców analizujących przyczyny katastrofy.

Niedawne decyzje Prokuratury Krajowej RP o postawieniu zarzutów rosyjskim kontrolerom lotów w Smoleńsku, jak również agresywna polityka Rosji, uczyniły temat Katastrofy Smoleńskiej na nowo bardzo aktualnym.

W swojej prezentacji prof. Witakowski przedstawił prace zespołu polskich naukowców, działających poza oficjalnymi strukturami organów badających przebieg i przyczyny katastrofy. Prelekcja koncentrowała się wokół dowodów naukowych, wskazujących na destrukcję samolotu w czasie lotu (w powietrzu) a nie przy uderzeniu w t.zw. „pancerną brzozę” czy też zetknięciu z gruntem w miejscu upadku.
Święto Niepodległości


13 listopada 2022

Delegacja naszego Oddziału SIPwK wzięła udział w uroczystościach przed Pomnikiem Patrioty w Mississaudze obok przedstawicieli innych organizacji polonijnych, reprezentantów władz RP, polityków, duchowieństwa, harcerzy i mieszkańców GTA.

Wieniec od SIP O/Mississauga składają kol. kol. Renata Lach, Andrzej Sochaj i Hieronim Teresiński. Obecni byli również koledzy Janusz Kokoszka i Stanisław Kulina.

Fot.: J. KokoszkaNic nad zdrowie


4 listopada 2022

W ramach FORUM POLONII Gmina 1 Związku Narodowego Polskiego w Kanadzie wespół z Oddziałem Mississauga Stowarzyszenia Inżynierów Polskich zorganizowała ciekawe spotkanie pod tytułem: "Odporność i różne jej aspekty w dobie pandemii".

Temat przedstawiła nasza koleżanka, Małgorzata Nowicki, RN, z wykształceniem medyczno-pielęgniarskim i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie kontroli infekcji, zdrowia zawodowego i psychiatrii. Po prelekcji - pytania z sali, długa dyskusja.

Spotkanie odbyło się w lokalu Gminy 1 ZNPwK przy 71 Judson St w Toronto.Zebranie Oddziału


18 października 2022

Na kolejnym miesięcznym zebraniu kol.Hieronim Teresiński, delegat Oddziału, zdał relację z Walnego Zjazdu sprawozdawczo wyborczego KPK, który odbył sie w dniach 14-15.10.2022. Wybrano na nim nowe władze ZG KPK.

Następnie kol. Sławek Basiukiewicz miał prezentację „Cuda Architektury świata” (pptx, 11.2 MB) plus kilka filmów wideo.Zebranie Oddziału SIP Mississauga


27 września 2022


1. Wybraliśmy delegata oddziału Mississauga na XLVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KPK, 14-15 October 2022, Polish Club Cambridge.
Delegatem Oddziału Mississauga SIP został kol. Hieronim Teresiński.

2. Przegłosowaliśmy stanowisko oddziału Mississauga w sprawie 60 Walnego Zjazdu SIPwK (19 listopada 2022 r. online, na platformie ZOOM.) Ponownie nie zgodziliśmy się z przebiegiem i wynikami 59 Walnego Zjazdu SIPwK i ze zmianami Statutu i ciągłym łamaniu statutów przez ZG.
POSTANOWIONO, że nie będziemy odprowadzać składek do ZG SIPwK. Składki do ZG KPK odprowadziliśmy. W głosowaniu było 7 osób za wnioskiem i 3 osoby wstrzymujące się.

3. Omawialiśmy propozycje tematów przyszłych prezentacji.

4. Kol. Sławomir Basiukiewicz przedstawił prezentację n.t. poszukiwań alternatywnych źródeł energii w dobie kryzysu surowcowego - pozyskiwanie wodoru z wody na drodze dysocjacji.Na początek lata


Piknik Oddziału Mississauga, Georgian Bay, 9-10 lipca 2022


W drugi weekend lipca członkowie Oddziału wraz z przyjaciółmi spotkaliśmy się w Tiny nad pięknym Georgian Bay.

Pogoda dopisała, była wspólna biesiada, okazja do spacerów po plaży, ognisko i kiełbaski, BBQ, no i niekończące się (przyjazne) dyskusje...

Piknik trwał dwa dni. Dobra frekwencja - wszyscy dobrze spędzili czas. Hieronim przybył ze sprzętem wodnym, zaryzykował kąpiel w jeszcze chłodnej wodzie i pływanie z córkami na desce surfingowej.Niagara-on-the-Lake


Zbliża się doroczna uroczystość oddania czci i hołdu Polskim Ochotnikom z Ameryki i Kanady wyszkolonym w „Obozie Kościuszki” by móc dołączyć do Błękitnej Armii Hallera - Dmowskiego we Francji, a następnie z determinacją i heroizmem walczyć o odzyskanie przez Polskę niepodległości - wielki wkład Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej w dzieło powstania Armii Polskiej.

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich O/Mississauga, z inicjatywy Andrzeja Sochaja dokonało renowacji metalowego ogrodzenia wokół pomnika. W renowacji brało udział kilku kolegów z O/Mississauga oraz pracownicy Cyclone; Andrzej zapewnił kompresor, generator i narzędzia.


  Pielgrzymka do Cmentarza Hallerczyków w Niagara-on-the-Lake
      12 June 2022 (6.4 MB)Zmarł Mariusz de Georgel


W niedzielę 24-go kwietnia 2022 r. odszedł od nas kolega Mariusz de Georgel, ur. 1952. Był inżynierem elektronikiem, specjalistą od technologii, pracował m.in. w Litton Systems. Prywatnie był czynnym krótkofalowcem (VE3PND), łowił ryby, grał na gitarze.

Urodził sie w Bystrzycy Kłodzkiej, potem mieszkał w Koszalinie, gdzie studiował na WSI. Do Kanady przyjechał w końcu lat 80-tych, przez Grecję. Do SIP zapisał się w 1988 roku.

Niech odpoczywa w Pokoju Pańskim.

A mass at St. Maximilian Kolbe Parish and celebration of life at the John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga to honor Mariusz were held on June 17, 2022.RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY !


Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia Wesołych i Zdrowych Świąt
oraz mokrego Dyngusa!

Ela i Bogdan Gajewscy (Ottawa)Janusz Niemczyk nie żyje


23 lutego 2022 roku w wieku 64 lat zmarł w szpitalu św. Michała członek naszego Oddziału, Janusz Niemczyk.

Działacz opozycyjny w Polsce, ostatnio pracował w Canada Revenue Agency, dziennikarz polonijny, regulanie publikował w Gońcu. Człowiek niezwykle uczynny; zaangażowany w obronę pamięci pomordowanych na Kresach, który regularnie zapalał znicze pod Pomnikiem Katyńskim w Toronto. Zajmowal się również organizowaniem pomocy dla katolickich parafii na Kubie.

Nasz kolega, długoletni członek SIP od 1983 r., był m.in. Sekretarzem w Zarządzie Głównym SIP do r 2018.


Pożegnanie śp. Janusza Niemczyka odbyło się we wtorek 1 marca w domu pogrzebowym Turner Porter.

Przewodniczący O/Mississauga w księdze kondolecyjnej napisał:

Janusz, byłeś wspaniałym kolegą i przyjacielem; oddanym działaczem polonijnym i polonijnych mediów - będzie nam wszystkim bardzo Ciebie brak. Szczere kondolencje dla żony Ani i rodziny. Spoczywaj w Pokoju niech Ci ziemia lekką będzie.
Zamiast kwiatów koledzy z Oddziału zebrali pewną sumę na intencje wskazane przez Rodzinę Zmarłego.

Msza św. za spokój duszy śp. Janusza odprawiona została w kościele p/w św Stanisława Kostki w Toronto w sobotę 26 marca.

Pogrzeb ś.p. Janusza Niemczyka odbędzie się w Polsce.Ś.P. Ryszard Śliwiński


27 stycznia 2022 odszedł on nas Rysiek Śliwiński. W 1985 ukończył Politechnikę Gdańską wydział elektroniki. Do Kanady przybył przy końcu lat 80 tych.

Do najwiekszych jego osiagnić trzeba zaliczyć projektowanie motherboards do PC. W późniejszych latach zajmował się software. Interesował się biomedyką oraz leczeniem metodami naturalnymi.

Do SIP zapisał się w 2013.

Niech odpoczywa w Pokoju Pańskim.List z Domu Dziecka w Chotomowie


Chotomów, 24.01.2022 r

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich Odział Mississauga oraz Polski Klub Myśliwski w Kanadzie

Dyrektor Domu Dziecka w Chotomowie, s. Beata Kupiec, wraz z trzydziestoma wychowankami, składa serdeczne podziękowania za przesłane pieniądze dla dzieci, za wielkie serce dla naszych podopiecznych.

Dziękujemy za każdy gest dobroci, obiecujemy pamięć w modlitwie i prosimy Dobrego Boga o Boże błogosławieństwo dla Was.

s. Beata Kupiec


Opłatek w gościnnych salach Cyclone


14 grudnia 2021

Nasz opłatek to tradycyjne spotkanie przedświąteczne oddziału. Spotykamy się co roku, w gościnnych salach Cyclone - Składamy sobie życzenia świąteczno noworoczne.  


W tym roku obchodzimy 80-lecie istnienia SIPwK i dlatego też chcieliśmy nadać większą rangę temu spotkaniu.

Opłatek był wystawny – różnorodność i wykwintność potraw ogromna– wszyscy świetnie spędzili czas w tym przedświątecznym nastroju

Więcej...
Polish Engineers Contribution to Development and Prosperity of Canada (pdf slides)Spirala Zwycięstwa – odsłonięta!


28 listopada 2021

W uroczystości wzięła m.in. liczna grupa członków naszego Oddziału: Andrzej Sochaj z rodziną, Jarosław Ziółkowski z synem, Stanisław Szczepanowski, Sławek Basiukiewicz, Renata Lach, Wacław Jabłoński, Leszek Szafran, Genadji Makarewicz, Michał Kiełb z żoną, Karol Karolak, Ryszard Kuźniar, Stanisław Kulina, Jan Cyke z rodziną, Janusz Kokoszka, a także Maciej Jabłoński (Ottawa)

Fot. Janusz Kokoszka

O udziale O/Mississauga w realizacji pomnika Spirala Zwycięstwa donosiliśmy wcześniej.

Obszerna relacja z uroczystości odsłonięcia Spiral of Victory Mississauga na Facebook.Pora na ping-pong


Oddział Mississauga wraz z ZG SIP organizuje tradycyjny towarzyski turniej tennisa stołowego dla członków oraz rodzin.

Turniej odbędzie się w sobotę 18 grudnia o 16:30 w Centrum Kultury im. Jana Pawla II (budynek za kościołem, 4260 Cawthra Rd., Mississauga, n/w of Cawthra / Rathburn).

Uwaga: Nowy termin turnieju ogłosimy wkrótce.103. rocznica Odzyskania Niepodległości - uroczystości w Mississauga


14 listopada 2021


Udział wzięła bardzo duża reprezentacja SIPwK O/Mississauga – Renatka Lach, Sławek Basiukiewicz, Andrzej Sochaj, Hieronim Teresiński, Janusz Kokoszka, Michał Kiełb i Wacek Jabłoński.

Po uroczystościach zrobiliśmy krótkie, ale owocne spotkanie przy kawie.
OŚWIADCZENIE ODDZIAŁU SIP MISSISSAUGA


Stanowczo popieramy stanowisko Komisji Rewizyjnej SIP z dnia 14 listopada 2021 w sprawie, planowanego przez ZG, nielegalnego głosowania w wyborach do władz Stowarzyszenia w dniach 23, 24 i 25 listopada 2021.

Oddział SIP Mississauga nie będzie brał udziału w nielegalnych wyborach, zaplanowanych na 23-25 listopada 2021.

Niniejsze Oświadczenie zatwierdzono jednogłośnie na zebraniu Oddziału SIP Mississauga w dniu 19 listopada 2021.

Zarząd Oddziału Mississauga SIP
Wyróżnienie dla kol. Andrzeja Sochaja


Na uroczystej gali 24 października w Chicago wręczono (po raz 51-szy) doroczne nagrody Polish American Heritage Month Awards.

Wśród tegorocznych laureatów znalazł się nasz kolega, inż. Andrzej Sochaj, wlaściciel Cyclone Mfg.

Gratulujemy!
  51st Polish American Heritage Month Awards Banquet
Gratulacje i podziękowania


Gratulujemy kol. Maciejowi Jabłońskiemu objęcia przewodnictwa Oddziału Ottawa Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIPwK).

Jednocześnie składamy podziękowania dla kol. Bogdana Gajewskiego za wkład pracy i zaangażowanie dla Stowarzyszenia i dla Polonii.

Bogdan był długoletnim przewodniczącym O/Ottawa, prowadził wielowymiarową działalność – tak na forum Stowarzyszenia jak i w Polonii; zawsze chętnie współpracował z naszym O/Mississaga jak i z innymi oddziałami. Wydał książkę o dorobku inżynierów polskich w Kanadzie i zrobił na ten temat film.

Sławomir Basiukiewicz


Oświadczenie


Z dniem 12 października 2021, Przewodniczącym Oddziału Ottawskiego SIP został kolega Aleksander Maciej Jabłoński. Tę tymczasową funkcję będzie pełnił do czasu wyboru nowego przewodniczącego.

Dziękuję koledze A. Jabłońskiemu za podjęcie się tej funkcji.

Przewodniczącym Oddziału Ottawskiego SIP byłem przez ponad 21 lat.

Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym pełnienie tej zaszczytnej funkcji było dla mnie wartościową przygodą życiową.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Bogdan Gajewski

Poznaj historię Stowarzyszenia


W biuletynach, wydawanych na kolejne okrągłe rocznice powstania SIPwK, zawarta jest masa informacji o osiągnięciach naszej Organizacji. Zachęcamy do przejrzenia tych archiwaliów!
Apel grupy inicjatorów:
Ottawa, dnia 9 maja 1941
Szanowny Kolego,
Wobec tego, iż na terenie Kanady, w chwili obecnej, znajduje sio 23 kolegów inżynierów, zaś nowe partie, czy to z Anglii, czy też z Portugalii są w drodze, niżej podpisani występują z inicjatywą zorganizowania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich.
[...]

  The History of the Association of Polish Engineers in Canada
Comiesięczne zebranie O/Mississauga


12 października 2021

Kolejne udane spotkanie obfitujące w wydarzenia.

Na spotkaniu zajmowaliśmy się dystrybucją Medalu z okazji 80-lecia Stowarzyszenia – piękna artystyczna ekspresja upamiętniająca osiągnięcia polskich inżynierów w Kanadzie w wykonaniu Mennicy Polskiej (plus Certyfikat). Wygląda na to, że zainteresowanie medalem przewyższa jego podaż.

Były również do nabycia plakaty z okazji 80-lecia, które nadeszły z Montrealu – cieszyły się mniejszym zainteresowaniem ze względu na duży wymiar.

Zacząłem prezentację o osiągnięciach Polskich inżynierów w Kanadzie – która ma posłużyć do albumu towarzyszącego Medalowi z okazji 80-lecia SIP.

Michał Kiełb zaprezentował swój nowy kolejny album „Ludzie i zwierzęta” uzupełniony wierszowanymi komentarzami nt współczesnej pandemii i wpływie wydarzeń na nasze życie. Dochody ze sprzedaży wydawnictwa mają być przeznaczone, tak jak poprzednio, na pomoc dla domu dziecka w Polsce – dzieci niewidomych i głuchych – prowadzonego przez Siostry Służebniczki NMP NP.

Powitaliśmy nowych członków oddziału – Jarka Ziółkowskiego i Adama Kamieniaka, którzy odnowili członkostwo w Oddziale Mississauga SIP; było to również okazją do wzajemnego przedstawienia swojego profilu i osiągnięć zawodowych.

Po zakończeniu zebrania część osób udała się do drugiego zakładu Cyclone – gdzie montowany jest pomnik „Spiral of Victory” – żeby zobaczyć powstającą górną część pomnika.

S. Basiukiewicz
“Spiral of Victory” monument


Dla upamiętnienia wysiłku zbrojnego Polaków w czasie II wojny światowej w walce o Anglię powstaje pomnik Spiral of Victory; ma stanąć na terenie Centrum Jana Pawła II w Mississauga.

Oddział Mississauga Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie pragnie uhonorować udział i wysiłek zbrojny polskich lotników w czasie II wojny światowej w Bitwie o Anglię. Na ten cel pragniemy ofiarować dotację $500.


Więcej o idei pomnika „Spirala Zwycięstwa”

Montaż „Spirali Zwycięstwa”


1 października 2021

W firmie Cyclone MFG, której prezydentem jest aktywny członek Stowarzyszenia, Andrzej Sochaj, wykonano elementy pomnika. W piątek 1.X. wielu kolegów z oddziału Mississauga SIPwK przybyło pomóc w montażu pomnika.

  Relacja z tego wydarzenia

Wrześniowe spotkanie w Tiny Beach


18-19 września 2021

w ostatni weekend kalendarzowego lata, na zakończenie super udanego sezonu członkowie Oddziału wraz z przyjaciólmi spotkali się u Sławka nad Georgian Bay. Pogoda wspaniale dopisała, była wspólna biesiada, okazja do spacerów po plaży i po lesie, grzybobranie, rowery, ognisko i kiełbaski, BBQ, no i niekończące się (przyjazne) dyskusje... Wysoka frekwencja - wszyscy dobrze spędzili czas!

Więcej zdjęć..


Hołd żołnierzom


12 września 2021

W niedzielę dnia 12 września 2021 koledzy z Oddziału Mississauga Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie, Yacht Clubu Polski Oddział Toronto i Instytutu Oscara Haleckiego przybyli na cmentarz "Błękitnej Armii" w Niagara on the Lake. Złożyli kwiaty na żołnierskich grobach.

Jest to wyraz szacunku i pamięci o tych, co walczyli we wrześniu 1920 na froncie wschodnim i w operacji Niemeńskiej ostatecznie rozbili siły bolszewickie przynosząc Polsce niepodległość, oraz o tych, co we wrześniu 1939 próbowali powstrzymać niemiecko-sowiecką agresję.

W uroczystości uczestniczyli Andrzej Sochaj, Krzysztof Dzikowski, Adam i Wacław Jabłońscy.
Pod żaglami...


29 sierpnia 2021

W ostatnią niedzielę sierpnia spotkaliśmy się na rejsie żeglarskim po jeziorze Ontario na zaproszenie kol. Wacka Jabłońskiego.

Dla wielu była to rzadka okazja obejrzenia Downtown Toronto z drugiej strony – od strony jeziora; opłyneliśmy Toronto Istand – miejski park rekreacyjny, z perspektywy widzieliśmy unikalne lotnisko na wyspie - niemal w centrum wielkiego miasta; przepływaliśmy obok zacumowanych w porcie wielkich statków oceanicznych. Uczestnicy mogli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcia na tle CN Tower i wieżowców w Toronto – z dalszej perspektywy.

Więcej...


Medal na 80-lecie SIP

Z okazji jubileuszu 80-tej rocznicy Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie oddziały Mississauga i Ottawa zorganizowały wydanie medalu upamiętniającego dorobek zawodowy wybitnych polskich inżynierów i ich wkład dla rozwoju gospodarczego Kanady; medal ma charakter pamiątkowy, a nie uznaniowy.

Medal będzie bity przez Mennicę Polską w ograniczonej emisji – ma wartość historyczną i numizmatyczną. Dołączony będzie certyfikat Mennicy Polskiej.

Medal będzie do nabycia już od połowy września 2021.

Zapytania w/s nabycia medalu prosimy kierować do prezesów i zarządów oddziałów Mississauga i Ottawa.

Sławomir Basiukiewicz, 18.VIII.2021
Święto Wojska Polskiego


15 sierpnia 2021

Tegoroczne obchody 77 rocznicy bitwy pod Falaise i 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej odbyły się w Barry’s Bay na Kaszubach Ontaryjskich. Oddział Mississauga SIP reprezentowali Stanisław Kulina, Andrzej Sochaj i Hieronim Teresiński.

Komunikat Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego (docx)Plany na jesień, katastrofa budowlana w Miami


Zebranie Oddziału, 10 sierpnia 2021

80-lecie SIP

Ustaliliśmy, że SIP Oddział Mississauga z okazji jubileuszu Stowarzyszenia zorganizuje wydanie pamiątkowego medalu oraz przygotuje album przedstawiający wybitnych polskich inżynierów, którzy pracowali w Kandzie i znacznie przyczynili się do rozwoju tego kraju. Kolega Maciej Jabłoński przedstawił projekt graficzny medalu. Będzie on wykonany przez firmę Mennica Polska w Warszawie.

“Spirala Zwycięstwa”

Dyskutowaliśmy na temat pomnika “Spirala Zwycięstwa” upamiętniającego wkład polskich sił powietrznych w zwycięstwo nad Niemcami w 1945 roku — lotników, personel naziemny i Pomocniczą Służbę Kobiet. Pomnik ten będzie wykonany przez firmę Cyclon, której właścicielem jest członek SIP oddział Missisauga kolega Andrzej Sochaj. Odbyło się glosowanie czy SIP oddział Missisauga przyczyni się również finansowo do budowy pomnika. Jednogłośnie ustalono że wesprzemy budowę pomnika i już na spotkaniu zebraliśmy na ten cel $ 250.

Prezentacja: katastrofa the Champlain Towers South

Kolega Hieronim Teresiński pokazał nam na filmie ↗️ wady w konstrukcji budynku mieszkaniowego w Miami (Floryda),który zawalił się czerwcu 2021 roku. Rozpatrywaliśmy przyczyny tej katastrofy oraz poszczególne etapy rozpadu budynku.

Obecni na zebraniu: Marian Balkowski, Sławomir Basiukiewicz, Jerzy Jaworski, Karol Karolak, Janusz Kokoszka, Stanisław Kulina, Renata Lach, Małgosia Nowicki, Kris Przemieniecki, Andrzej Sochaj,
 Ryszard Sochon, Hieronim Teresiński. 
 ZOOM: Maciej Jabłoński.PIKNIK ODDZIAŁU MISSISSAUGA – na początek lata 2021


Spotkaliśmy się na prywatnym cottage na zaproszenie Andrzeja Sochaja w pięknej okolicy, nad jeziorem Lake of Bays - blisko Huntsville, Ontario. Piknik trwał od piątku 25 – do niedzieli 27 czerwca - uczestnicy przyjeżdzali i odjeżdżali.

Weekend był deszczowy – w sobotę padał deszcz i przebywaliśmy w domu, ale w piątek i niedzielę była ładna pogoda.

Piknik był pełen atrakcji – pyszne jedzenie, ognisko, przejażdżki motorówką, wspólne śpiewy przy gitarze – grał i śpiewał Leszek Szafran i wszyscy wtórowali. Andrzej zafundował przejażdżki motorówką. Hieronim miał okazję powiosłować na swoim sportowym kajaku. Kilka osób pływało w jeziorze - już w miarę ciepłej wodzie.

Opowieści żeglarskie Wacka i jego syna Adama, dyskusje polityczne i historyczne...

Mieliśmy gości z Ottawy i Toronto.

Wielkie podziękowania dla gospodarzy, Andrzeja i Elżbiety Sochaj; pani Elżbieta bardzo się napracowała – wszyscy dzielnie pomagali.

Wszyscy bardzo dobrze spędzili czas i wypoczęli.

Więcej zdjęć...Smutna wiadomość


W nocy 24 czerwca zmarł nasz kolega Krzysztof Filaber – członek O/Mississauga SIPwK.

Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - Etyka; śpiewał w chórze Katedry Warszawskiej, technik optyk; znany fotograf polonijny. Trudnił się również remontem organów kościelnych – trudne rzemiosło. Miał trzech synów, wykształconych w Kanadzie.

W ostatnim roku popadł w ciężką chorobę; z Hieronimem pomagaliśmy, jak potrafiliśmy.

Mszę świętą zamówił syn Adam przebywający w Paryżu 27 czerwca w Eglise du Saint Esprit, 1 Rue Cannebiere.

Cześć Jego Pamięci. Niech Mu ziemia lekką będzie. Pogrzeb odbędzie się w Warszawie.

Sł. Bas.
Złoto przewalcowane ciężką pracą


Zebranie Oddziału, 11 maja 2021, ZOOM PLATFORM

Obecni na zebraniu: Sławomir Basiukiewicz, Janusz Kokoszka, Stanisław Kulina, Andrzej Sochaj,
 Stanisław Szczepanowski, Artur Tofilo, Hieronim Teresiński, Zbigniew Pieciul, Ryszard Sochoń,
 Renata Lach, Kris Przemieniecki, Michał Kiełb, Marian Bałkowski, Małgosia Nowicki, Karol Karolak.

Prelekcja Michała Kiełba: Złoto przewalcowane ciężką pracą


Kolega Michał Kiełb przedstawił nam wiele ciekawych informacji na temat właściwości chemicznych i fizycznych złota a także jakie są metody jego pozyskiwania. Dowiedzieliśmy się też jak wyglądała cena złota w stosunku do kilku walut na przestrzeni wieków.Odbyło się głosowanie nad wyborem przedstawiciela SIP Oddział Mississauga do Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Jednogłośnie wybrany został kolega Hieronim Teresiński.

Dyskutowaliśmy na temat artykułu zamieszczonego w The Hamilton Spectator "Polish Canadians see their homeland in trouble". Artykuł ten w sposób obraźliwy przedstawia Polskę i Polaków.Walne Zebranie Oddziału


12 kwietnia 2021 (z pomocą platformy ZOOM) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału. Podsumowaliśmy bogaty program spotkań i prezentacji w ciągu ubiegłych 2 lat. Zarząd otrzymał absolutorium.

Jednomyślnie wybrano zarząd Oddziału w składzie: Przewodniczący Sławomir Basiukiewicz
Vice - Hieronim Teresinski
Skarbnik - Janusz Kokoszka
Sekretarz - Renata Lach
Zastępca - Leszek Szafran

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Marian Bałkowski
Michał Kiełb
Gienadij Makarewicz

Delgatem do KPK został Janusz Kokoszka

Uchwalono symboliczny ($5) wstęp na imprezy Oddziału.

Przewodniczący zebrania: Hieronim Teresinski
Sekretarz: Renata LachRADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY !
Karabinek wojskowy polskiej produkcji Grot


Zebranie Oddziału 16 marca 2021

Prezentował Michał Kiełb.
Audytorium (na platformie ZOOM) liczyło 17 osób.


więcej...Perły polskiej architektury


Zebranie Oddziału 9 lutego 2021

Sławek Basiukiewicz przedstawił obszerną prezentację - wirtualną podróż po Polsce: zamki i pałace – królewskie, ksiażece, magnackie, piękne rynki w miastach polskich, budownictwo sakralne – archikatedry.

Dzięki platformie ZOOM uczestniczyło 18 osób.Przemysł lotniczy w dobie pandemii


Polecamy wywiad Andrzeja Kumora (GoniecTV Toronto) z Andrzejem Sochajem, od 30 lat właścicielem firmy Cyclone Manufacturing, produkującej części do samolotów wielu znanych firm. W rozmowie poruszono problemy, z jakimi borykają się firmy produkujące samoloty w dobie ograniczeń transportowych z powodu wirusa Covid-19.

Firma A. Sochaja, składająca się z kilku zakładów, zatrudnia wielu Polaków i jest jedną z najlepszych firm tego rodzaju na świecie. Wiele firm produkujących podobny sprzęt sprawia wrażenie bardzo zatłoczonych, co powoduje skojarzenie z bałaganem. W przypadku Cyclone Manufacturing obserwujemy dużą przestrzeń produkcyjną, czystość wnętrza, dobre oświetlenie i kolorowe wykończenie.

Andrzej Sochaj jest bardzo aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie w Oddziale Mississauga.

Bogdan GajewskiZebranie Oddziału


25 stycznia 2021

W zebraniu Internetowym przez ZOOM uczestniczyło 14 osób.


Celem spotkania było zapoznanie koleżanek i kolegów z przebiegiem Zajazdu Sprawozdawczo Wyborczego Kongresu Polonii Kanadyjskiej – KPK. Zjazd odbył się wirtualnie na platformie ZOOM. W zjeździe uczestniczyli kol. Stanisław Kulina – delegat O/Mississauga i Jan Cytowski – delgat ZNP Gmina 1 i SPK – Toronto. Koledzy przybliżyli przebieg Zjazdu, działalność KPK, sylwetki kandydatów do władz ZG KPK - zebranie Rady KPK i nominacje na I i II wice-Prezesa, oraz działalność Fundacji Charytatywnej Kongresu. W zjeździe uczestniczyło 99 delegatów plus 39 Proxy – w sumie 138 głosów.

Zjazd KPK został przerwany z powodu niemożliwości przeprowadzenia głosowania przez proxy - było wiele powodów ku temu – przede wszystkim bug w software, w związku z tym Zjazd trzeba było przełożyć o 2 tygodnie.

Drugim punktem naszego zebrania było przetestowanie nowo nabytego software ZOOM, w tym modułu do głosowania.
Strona www Zarządu Głównego SIP