Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Mississauga Branch / Oddział Mississauga

 

Opłatek SIP O/Mississauga


13 grudnia 2022

W przedświątecznym nastroju

Spotkaliśmy się jak co roku w gościnnych salach Cyclone MFG – gdzie O/ Mississauga ma swoja siedzibę dzięki uprzejmości Andrzeja Sochaja.

Tradycyjnie urządzamy opłatek w grudniu przed Bożym Narodzeniem.

Organizatorzy zawsze dbają o świąteczny wystrój i wystawny poczęstunek; każdy się dokłada do wspólnej biesiady przynosząc swoje „spécialité a la maison”.

Spotykamy się w przyjaznym nastroju, aby złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Tradycyjnie zapraszamy przyjaciół, znajomych z pobliskich organizacji polonijnych SIP, KPK, ZNP oraz współmałżonków, - nasze spotkania opłatkowe mają rodziny charakter. Byli Zosia Kokoszka, Irena Basiukiewicz, Ewa Zbyszka Balkowskiego. Obecni byli rodzina Andrzeja Sochaja – żona, syn, córka, kuzyni – Krzysztof i Beata – pracownicy Cyclone.

Elżbieta Sochaj i Irena Basiukiewicz bardzo napracowały się w przygotowaniu tej uroczystości – dziękujemy.

W tym roku wyjątkowo dobrze i ładnie wypadło wspólne kolędowanie – mocne głosy Leszka Szafrana, Ryszarda Sochonia, Hieronima Teresińskiego zachęciły wszystkich do śpiewania – wypadło wspaniale.

Dzięki ZOOM mieliśmy przyjemność gościć kolegów z stołecznego oddziału Ottawa i Zbyszka Pieciula – wieloletniego webmastera Stowarzyszenia.

Z obecnych osób na opłatku miało w przeszłości lub ma obecnie duże zasługi w pracy społecznej dla Polonii: Basia Felinczak Stadnik pełni funkcje Sekretarza Generalnego KPK, Andrzej Felinczak jest prezesem oddziału SIP Hamilton i prezesem okręgu Hamilton KPK, Staszek Kulina jest wice przewodniczącym okręgu Mississauga KPK, Irena Basiukiewicz pełniła niegdyś funkcję rzecznika prasowego ZG KPK i była wice prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego – wiele lat redagowała biuletyn nauczycielski z pomocami dydaktycznymi dla szkół polskich w Kanadzie. Hieronim Teresiński był długoletnim prezesem ZG SIP i wiceprzewodniczącym Rady KPK, Ryszard Sochoń był niegdyś prezesem Związku Narodowego Polskiego, Janusz Kokoszka jest wieloletnim skarbnikiem o/Mississauga i naszym przedstawicielem w okręgu KPK Mississauga. Nie zapomnijmy o gospodarzu Andrzeju Sochaju, który wielokrotnie sponsorował wiele wydarzeń w życiu Polonii w Mississauga – np. Dzień Polski, pomnik Spiral of Victory.

Również koledzy z Ottawy – obecni on-line, mieli i mają duże zasługi w pracy społecznej dla Polonii i bardzo różnorodną działalność na terenie stołecznej Ottawy – Wojciech Remisz i Bogdan Gajewski to wieloletni prezesi oddziału SIP Ottawa, Maciej Jabłoński to przewodniczący Instytutu Haleckiego – przy okazji spotkania wygłosił ciekawą pogadankę o Marsie i pracach Canadian Space Agency.

To był naprawdę udany Opłatek – wszyscy dobrze spędzili czas. Oby tak dalej.

Sławomir Basiukiewicz Przewodniczący O/Mississauga

Fotografie: Janusz Kokszka