Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Mississauga Branch / Oddział Mississauga

 

OPŁATEK – O/Mississauga 14 Dec 2021


Nasz opłatek to tradycyjne spotkanie przedświąteczne oddziału. Spotykamy się co roku, w gościnnych salach Cyclone - Składamy sobie życzenia świąteczno noworoczne 

W tym roku obchodzimy 80-lecie istnienia SIPwK i dlatego też chcieliśmy nadać większą rangę temu spotkaniu, Z tej okazji wydaliśmy Medal 80 lecia SIP, przygotowaliśmy prezentacje 
Polish Engineers in Canada - Contribution to Development and Prosperity of Canada.
 Prezentacja obejmuje przeszłe dokonania polskich inżynierów w Kanadzie – wśród nich było wielu wybitnych ludzi.

Zaprosiliśmy wielu gości z sąsiednich oddziałów Stowarzyszenia Inżynierow Polskich w Kanadzie, - Hamilton, Toronto, Ottawy, - wielu uczestniczyło on Line.

Zaprosiliśmy przedstawicieli sąsiednich organizacji polonijnych i z Kongresu Polonii Kanadyjskiej. A także panią poseł Natalię Kusednową – w sumie w uroczystości uczestniczyło ok 60 osób. On- line uczestniczyło kol. Z Ottawy, Toronto – niektórzy nie mogli się połączyć

Powitali gości – Gospodarz – Andrzej Sochaj i przewodmiczący oddziału Sławek Basiukiewicz.

Członków O/Mississauga, panią poseł Natalię Kusednową, Basię Stadnik - sekretarza generalnego ZG KPK z mężem Andrzejem Felinczakiem z, gości z sąsiednich organizacji polonijnych -- Janusza Drzymałę - Związek Polaków w Kanadzie 95, Marysie Dzięmbowską - Związek Narodowy Polski, Burlington

Wielu z naszych członków przyszło wraz z współmałożonkami, wielu przyjacół ze swoimi przyjaciółmi, obecna byli Robert, Lili, Elżbieta Sochaj – bardzo pomogła w przyjęciu 


Technologia spotkań on- line zbliża i ułatwia komunikacje miedzy oddziałami; Dzięki ZOOM uczestniczymy w wielu prezentacjach innych oddziałów 


Pogratulowaliśmy odznaczonym
Wielu członków Stowarzyszenia zostało odznaczonych i uhonorowanych – Dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński otrzymał Odznakę Honorową ,,Bene Merito” nadaną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, 
W niedalekiej przeszłości taką samą odznakę ,,Bene Merito” otrzymał kol. Jan Cytowski – obecnie w O/Mississauga. Otrzymał rownież i Złotym Krzyżem Komandorskim za zasługi dla RP

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono również kol. Grzegoża Tautta z O/Mississauga

Andrzej Sochaj nie tak dawno 24 października otrzymał na uroczystej gali w Chicago - doroczne nagrody Polish American Heritage Month Awards; poprzednio był również honorowany wieloma odznaczeniami – Order na 60 lecie królowej oraz Business Awards of Excelence.

Ponadto wniósł ogromny wkład pracy dla SIP -- cyfryzację The New Link i Bazy Członkowskiej, sponsor wielu wydarzę w Polonii i Stowarzyszeniu

Wielu innych spośród zostało również wyróżnionych - odznakami KPK  i Volunteer Service Award 
Ja też dostałem srebrną odznakę KPK  i Volunteer Service Award  - Odznaką Honorową NOT  

Warto pogratulować wszystkim wyróżnionym  i podziękować za ich wielki nakład pracy.

Z okazji 80 – lecia Stowarzyszenia podziękowaliśmy byłym prezesom Stowarzyszenia za ich wkład pracy w latach ubiegłych: Hieronimowi Teresińskiemu, Janowi Cytowskiemu, Grzegorzowi Sobockiemu, Andrzejowi Drzewieckiemu, Barbarze Tymowskiej, Maciejowi Zarembie - ich zarządom

Życie Stowarzyszenia płynie w oddziałach i dlatego z okazji 80-lecia warto i trzeba podziękować Prezesom Oddziałów za ich pracę - wielu innym zaangażowanym w Stowarzyszenia.

Nie tak dawno 28 listopada, mieliśmy wielka uroczystość polonijną w Mississauga – odsłonięcie pomnika „Spiral of Victory”. Powitaliśmy na naszym spotkaniu projektantów tego pomnika Anie i Wojtka Biczysko; Cyclone MFG i kol. Andrzej Sochaj wniósł wiele serca i zaangażowania w ten projekt, również koledzy z oddziału byli bardzo zaangażowani

W naszych czasach, obecnie Stowarzyszenie zrzesza wielu wybitnych ludzi niektórzy mają spektakularne kariery zawodowe.

Technologia spotkań on- line zbliża i ułatwia komunikacje miedzy oddziałami; Dzięki ZOOM uczestniczymy w wielu prezentacjach innych oddziałów – Franka Fereta z O/ Montreal – o metalurgii aluminium, czy też Kazimierza Szymocha z oddziału Edmonton – o systemach Energii odnawialnych, lub Alexa Jabłońskiego z O/Ottawa – O wybitnym Konstruktorze Lotnictwa – W Jakimiuku i uczestniczymy w innych spotkaniach – Opłatkach, uroczystościach 80 lecia SIP

Opłatek był wystawny – różnorodność i wykwintność potraw ogromna– wszyscy świetnie spędzili czas w tym przedświątecznym nastroju

Sławek Basiukiewicz
Przewodniczący O/Mississauga SIPwKFotografie: Janusz KokszkaZdjecia Janusza Kokoszki - pdf

Zdjecia Zosi Poradzisz - pdf